Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2017 er nå klar.

Forslag på nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og nominasjonskomite til fylkestinget finnes i dokumentet under.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på leder og nestleder.

Bjørnar Skjæran foreslås som leder, han ble valgt som leder i 2011. Ida Pinnerød er foreslått som nestleder og ble første gang valgt som nestleder i 2015.

Styret har en bred sammensetning, geografisk og aldermessig. Årsmøtet 11.-12.mars vedtar endelig styre, delegater og nominasjonskomite.