Kultur

Kulturen skapes der folk bor, derfor vil Nordland Arbeiderparti legge til rette for et enda bedre samarbeid med andre. I samarbeid med kommuner vil vi fortsette å bidra til å realisere store nasjonale og internasjonale kulturarrangement og kulturprosjekter. Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, VM i Alpin i Narvik i 2027 og SKREI Temapark i Lofoten er eksempler på dette.

Kultur Nordland Ap