Kunngjøring av årsmøte 2019 for Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 5 Vesthavet

 Årsmøtet arrangeres lørdag 23. mars klokken 1430-1800.
Sted: Narvik (møtelokale gjøres kjent senere)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet bes sendt [email protected] innen 10. mars 2019.

Saker til behandling:
-Beretning for 2018
-Økonomisk oversikt for  2018
-Planer for 2019
-Orientering om arbeidet i sametingsgruppen
-Orientering om arbeidet i Samepolitisk Råd
-Valg