Kunngjøring av årsmøte 2019 for Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 5 Vesthavet

 Årsmøtet arrangeres lørdag 23. mars klokken 1430-1800.Sted: Narvik (møtelokale gjøres kjent senere)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet bes sendt [email protected] innen 10. mars 2019.

Saker til behandling:-Beretning for 2018-Økonomisk oversikt for  2018-Planer for 2019-Orientering om arbeidet i sametingsgruppen-Orientering om arbeidet i Samepolitisk Råd-Valg