Kunngjøring av årsmøte mars 2017

Nordland Arbeiderparti avholder årsmøte lørdag 11.3 og søndag 12.3 2017 på Radisson Blu Hotel i Bodø. Møtestart lørdag antydes til kl 13.00, med avslutning søndag ettermiddag.

Saker fra kommunepartiene som skal behandles av årsmøtet må være Nordland Arbeiderparti i hende innen 10.2 2017. Kommunepartiene bes derfor avholde sine årsmøter innen 10. februar 2017, slik at utsendinger til Nordland Arbeiderpartis årsmøte og saker som ønskes behandlet, er vedtatt i kommunepartienes årsmøter for 2017  . Kommunepartiene dekker sine reisekostnader etter reisefordelingsprinsippet. Det vil komme nærmere beskjed om reisefordelingen etter styrets behandling. Reisefordelingen fastsettes av styret for Nordland Arbeiderparti i forkant av årsmøtet.Kommunepartiene dekker selv sine representanters diett- og oppholdsutgifter. Kommunepartiene velger utsendinger til årsmøtet etter innstilling fra partiavdelingene. Representanter velges til årsmøtet ut fra innbetalt kontingent for året forut for årsmøtet, beregnet ved årsskiftet.

AUF Nordland kan møte med 10 representanter.Kommunepartiene vil få tilsendt de endelige medlemstallene for 2016 så snart de foreligger på nyåret 2017, og det vil da bli sendt ut en oversikt over kommunepartienes representasjon i årsmøtet. Saker som skal behandles er alminnelige årsmøtesaker.

2_rgb_midtstilt_1480949875_448012