Kunngjøring Nordland Arbeiderpartis representantskap og ekstraordinært årsmøte februar 2020

Til Arbeiderpartiets lokalorganisasjon i Nordland

Styret i Nordland Arbeiderparti


Nordland Arbeiderpartis representantskap og ekstraordinære årsmøte 2020 arrangeres lørdag 22. februar 2020.

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø.

Det kunngjøres med dette at Nordland Arbeiderparti arrangerer representantskap lørdag 22. februar 2020. 

Saker til representantskapet: Ordinære saker til representantskapet, styret innstiller til representantskapet.

Det kunngjøres med dette at Nordland Arbeiderparti arrangerer ekstraordinært årsmøte lørdag 22. februar 2020. 

Saker til ekstraordinært årsmøte: Suppleringsvalg til styret og vedtektsendring.

Rammeprogram:

Lørdag 22. februar 2020

Kl 1000-1200 Representantskap settes.
 Kl 1200-1300 Lunsj.
 Kl 1300-1400 Ekstraordinært årsmøte.
 Kl 1400-1800 Representantskap. Forlenges ved behov.

Kl 18.00      Representantskapet avsluttes.    
 Kl 2000       Felles middag for alle innreisende.


 

Deltagere som skal på ekstraordinært årsmøte er de samme som deltok på årsmøte i mars 2019. Bekreftelse på deltakelse og melding av eventuelle endringer må meldes av kommunepartileder til [email protected] innen 10.januar 2020.

Valg av utsendinger til representantskapet må meldes innen samme dato.

Egen informasjon om reise og overnatting kommer


Med vennlig hilsen

Nordland Arbeiderparti