Kunngjøring av årsmøte for Vesthavet forum

Det kalles med dette inn til årsmøte 2015 for Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 5 - Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets: kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke. Møtet finner sted på Scandic Narvik Hotel lørdag 12. desember 2015 klokken 1300-1700.

original

Alle manntallsførte partimedlemmer i kretsen oppfordres til å møte i årsmøtet. Representasjon skjer via det enkelte kommuneparti i valgkretsen, som bes melde hvilke manntallsregistrerte medlemmer som deltar på møtet INNEN 3. desember 2015 til epost [email protected]  

Saker som skal behandles bestemmes av styret, og vil bli publisert ved oppdatering av denne saken. Det skal velges et styre bestående av tre-fem medlemmer.

Samepolitisk forum har forslagsrett til fylkespartienes årsmøter.

Lenke til valgordningen:

http://sametinget.no/nor/Valg-og-manntall/Kampanjeside/Info/Valgordningen  

Lenke til Arbeiderpartiets vedtekter:

http://arbeiderpartiet.no/file/download/8387/127676/file/vedtektene.pdf