Kunngjøring av representantskap for Nordland Arbeiderparti

Nordland Arbeiderparti arrangerer representantskap lørdag 13. februar og søndag 14. februar 2016 på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Møtestart lørdag antydes til kl 1500, med avslutning søndag ettermiddag.

original_1478638708_2163422

Endelig innkalling med saker til behandling sendes ut i januar.

Styret har foreløpig satt opp følgende saker til behandling:
Arbeidsplan/budsjett.
Orientering om nominasjonsprosessen.
Program 2017.
Uttalelser.
Forslag til landsmøtet 2017.


Representantskapets settes sammen etter følgende modell (medlemstall sendes ut når de er klare på nyåret):

Kommunepartiene:
0-100 medlemmer: 1 representant
101-150 medlemmer: 2 representanter
151-200 medlemmer: 3 representanter
201-250 medlemmer: 4 representanter
251 medlemmer og oppover: 5 representanter

Fylkespartiets styre:
Tiltrer representantskapet med fulle rettigheter.

AUFs fylkeslag:
10 representanter.