Kunngjøring av representantskap for Nordland Arbeiderparti

Nordland Arbeiderparti arrangerer representantskap lørdag 13. februar og søndag 14. februar 2016 på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Møtestart lørdag antydes til kl 1500, med avslutning søndag ettermiddag.

original_1478638708_2163422

Endelig innkalling med saker til behandling sendes ut i januar.

Styret har foreløpig satt opp følgende saker til behandling:Arbeidsplan/budsjett.Orientering om nominasjonsprosessen.Program 2017.Uttalelser.Forslag til landsmøtet 2017.

Representantskapets settes sammen etter følgende modell (medlemstall sendes ut når de er klare på nyåret):

Kommunepartiene:0-100 medlemmer: 1 representant101-150 medlemmer: 2 representanter151-200 medlemmer: 3 representanter201-250 medlemmer: 4 representanter251 medlemmer og oppover: 5 representanter

Fylkespartiets styre:Tiltrer representantskapet med fulle rettigheter.

AUFs fylkeslag:10 representanter.