Kutt i flytilbudet på Helgeland

Fra 1. April er det ny anbudsperiode på kortbanenettet i Nord-Norge såkalte FOT-rutene. Få nye anbudskriteriene har gitt et dårligere tilbud for mange av flyplassene. Helgeland kommer ekstra dårlig ut, spesielt med rutene til/fra Bodø. "Flyplass Ordførerne" på Helgeland er meget misfornøyd med regjeringens kutt. se linken: https://www.helg.no/nyhet/helgeland/lufthavnstruktur/mindre-kutt-i-flyrutetilbudet-fra-rana-enn-pa-resten-av-helgeland-roper-varsku-om-nye-fot-ruter/s/5-24-181626?key=2017-04-05T06%3A51%3A25.000Z%2Fretriever%2F9439ad42c71a351d48d5585c29996786ce266157

fire ordførere på helgeland