Kystfolket vant

Regjeringens retrett i forhold til sitt opprinnelige forslag til sjømatindustrimelding er en seier for det folkelige opprøret mot regjeringen langs kysten. Flertallet på stortinget slår nå ring om prinsippet at fisken skal være fellesskapets eiendom. Det er helt i tråd med beskjeden fra kysten, sier stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen (Troms), Martin Henriksen (Troms), Kjell-Idar Juvik (Nordland) og Tor Arne Bell Ljunggren (Nordland).

original_1478641336_0785272

De fire stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet i Nordland og Troms deltok tirsdag 5. april i stortingsdebatten om regjeringens sjømatindustrimelding. -Dette er en seier for det folkelige opprøret vi har sett langs kysten det siste året. Et virkningsfullt engasjement fra fiskere, fiskeindustriarbeidere, lokalpolitikere, fagforeninger, ordførere, regionråd og fylkesting. Forslaget Sandberg og regjeringen ivret for, ville ha kuttet båndene mellom de verdifulle torskekvotene og samfunnene som skulle nyte godt av dem, sier stortingsrepresentantene fra nord.

-Vi merker oss at den politiske skillelinjen dreier seg om hvem som skal eie og høste ressursene i havet. På den ene siden ser vi at regjeringen og kapitalkreftene ønsker å liberalisere fiskeriene, mens Arbeiderpartiet på den andre siden understreker at ressursene i havet tilhører folket, og er en felles ressurs, sier stortingsrepresentantene fra nord.

Regjeringen har ønsket å redusere reguleringene, ved å foreslå endringer i leveringsplikten, aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten. -Dette er kontakten samfunnet har med fiskeriene for på sikre lønnsomhet i fiskeflåten, lønnsomhet i fiskeindustrien, bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, sier stortingsrepresentantene fra nord.

Regjeringen har nå måttet slå retrett i forslaget om å endre forpliktelsene til fiskerne, og regjeringspartiene har sammen med opposisjonen blitt enige om å sette ned en kommisjon som skal komme med konkrete anbefalinger for å bidra til lønnsomhet i både fiskeflåten og i fiskeindustrien, og det er en nå samlet komite som stiller seg bak merknadene og mandatet til kommisjonen. -Arbeiderpartiet ba spesifikt om at kommisjonen må ha bred nordnorsk representasjon, og at mandatet må fastslås å skulle ivareta intensjonen som ligger i forpliktelsene per i dag, sier stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen (Troms), Martin Henriksen (Troms), Kjell-Idar Juvik (Nordland) og Tor Arne Bell Ljunggren (Nordland).