Landsmøtet 2017: Bjørnar Skjæran gjenvalgt til sentralstyret

Nordland Arbeiderpartis leder, Bjørnar Skjæran er gjenvalgt som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Skjæran er dermed inne i sin tredje periode i Arbeiderpartiets sentralstyre, og skal styre sammen med Jonas i to nye år.

-Jeg er takknemlig for tilliten Landsmøtet har gitt meg. Det er viktig at Nordland og landsdelen har stemmer inn i landets viktigste partistyre. Nå får landet etter alt å dømme en ny regjering til høsten. Sentralstyret blir da viktigere enn noensinne, når nordområdepolitikken og distriktspolitikken i det nye programmet skal settes ut i livet. Vi skal satse på industri i nord, både sjømat- og kraftforedlende industri er områder der verdiskapingen i nord kan økes betydelig, sier Bjørnar Skjæran.

 

 

Bjørnar Skjæran kan nås på telefon 906 60 573

gjenvalg