Landsmøtet 2017: -Nordområdene må yte mer til fellesskapet

-En aktiv nordområdepolitikk er viktig for hele landet, ikke bare for Nord-Norge. Da Jonas Gahr Støre i 2005 lanserte nordområdene som vårt viktigste strategiske satsingsområde, var det begynnelsen på en ny æra. Nå må vi videre. Nordområdene skal yte mye mer til fellesskapet, sa Nordland Arbeiderpartis leder Bjørnar Skjæran i sin tale til Landsmøtet 2017.

-Høyre og FrP har gitt oss fire tapte år. De har ingen visjoner, ingen retning i nord. Arbeiderpartiet må vise vei.  Nå er industri helt avgjørende. Havet, mineraler, vann og vindkraft gir store muligheter, og olje- og gassnæringen flytter nordover. Næringslivet i nord skal høyere opp i verdikjeden.  Det må være en sosial kontrakt knyttet til ressursene våre, sa Bjørnar Skjæran.

FORNYBAR ENERGI -Arbeiderpartiets  politikk har sikret at vi har en sterk industrikultur i Norge. Den skal vi bygge videre på. Vi skal utnytte mer av den den fornybare energien til industri. Vi skal ha mer kraftforedlende verdiskaping i nord. Det er det motsatte av passiv eksport av kraft, sa Bjørnar Skjæran.

SJØMATINDUSTRIEN -Sjømatindustri er en viktig nøkkel til ny vekst i nord. Vi må lage ny politikk etter regjeringens feilslåtte forsøk.  Og vi må ha ei særskilt satsing på reiseliv, og videreutvikle det arktiske landbruket, som vi er alene om i verden, sa Bjørnar Skjæran.

LYKKES MED LOVESE -Debatten om sokkelen utenfor LoVeSe har gått høyt.  Kompromisset som ligger til behandling i Landsmøtet ivaretar flere hensyn. Mange har strukket seg langt for å finne en samlende løsning. Den lange linjen med skrittvis og forsiktig tilnærming forsterkes betydelig for disse områdene.  Fiskeri og reiseliv gis forrang. Det skal etableres petroleumsfrie soner. Nordland VII og Troms II røres ikke, mens Nordland VI skal konsekvensutredes, sa Bjørnar Skjæran.

INDUSTRIELL TRADISJON IVARETAS -Det ivaretar vår industrielle tradisjon, som skal sikre verdiskaping og arbeid til alle. Ringvirkningene fra petroleumsnæringen skal økes betydelig i nord. Slik bygger vi hele landet, avsluttet Bjørnar Skjæran landsmøtetalen med.

Skjæran taler til Landsmøtet 2017