Landsmøtet 2017: Revolusjonen kommer!

Kamerater, revolusjonen kommer - den digitale revolusjonen. Den treffer mange samfunnsområder allerede, og vil i løpet av relativ kort tid treffe alle sektorer. Eller som Jonas Gahr Støre sa i går, alt som kan digitaliseres vil digitaliseres. Slik startet Eirik Sivertsen sin tale til Arbeiderpartiets Landsmøte 2017.

-Teknologien gjør det nå mulig for maskiner å utføre avanserte oppgaver som bare mennesker tidligere kunne utføre. Som å føre biler, utføre saksbehandling etter avansert regelverk eller å stille medisinske diagnoser. Eller som da jeg landet på Gardermoen i forrige uke. Da fikk vi beskjed om at det var autopiloten som skulle lande flyet. Den industrielle revolusjonen på 18-hundretallet handlet om å erstatte menneskets fysiske arbeid. Den digitale revolusjonen handler om at menneskets arbeid med erstattes, sa Eirik Sivertsen.

BEDRE LIV -Teknologien gir oss fantastiske muligheter. Mennesker kan fritas fra oppgaver som er dull, dirty and dangerous. Vi kan få utført oppgaver som før var umulige og dermed ny stor økonomisk verdiskaping. De teknologiske endringene gir fantastiske muligheter og de har potensiale til å gi mange mennesker et mye bedre liv, sa Eirik Sivertsen.

NYE UTFORDRINGER MED DIGITALISERING -Personvern i 2017 er noe helt annet enn personvern i år 2000. Økende avhengighet av høyteknologiske løsninger, kan medføre økt sårbarhet og store konsekvenser ved avbrudd. Mange arbeidsplasser kan forsvinne, og arbeidstakere må finne annet arbeid.

Dersom framtiden er digital, må den være digital for alle. Når digitale løsninger vil komme på alle områder, er det en sosialdemokratisk oppgave å sørge for likeverdige muligheter. Derfor må vi planlegge nøye hvordan våre digitale løsninger skal bli. I Arbeiderpartiets samfunn skal alle med – også i den digitale fremtiden. Det er et verdivalg, sa Eirik Sivertsen. 

digital revolusjon