Landsmøtet 2017: Sykehustilbudet i Narvik

-I Narvik krever vi ikke avansert kreftbehandling eller hjernekirurgi på lokalsykehuset – da hadde vi bosatt oss i Oslo, Bergen eller Tromsø. Men vi vil ha akutt hjelp ved ulykker og sykdom og en mulighet til å føde i egen by, sa Åsunn Lyngedal i sin tale til Arbeiderpartiets Landsmøte 2017.

-Lokalsykehusene er viktig for tryggheten i samfunnet de er en del av. I Narvik har vi hatt sykehus i over 100 år med et fullverdig fødetilbud og akutt kirurgisk beredskap. Da Høyre og FrP laget ny helse- og sykehusplan ville de legge ned akutt kirurgi i tillegg til fødeavdelingen, Narvik var på dødslisten. 100 års trygghet skulle sentraliseres bort, sa Åsunn Lyngedal.

REGJERINGEN VIL KUTTE Narvik var ikke alene om å bli rammet av regjeringens sykehuspolitikk. -Flere andre sykehus skulle miste sin akuttberedskap. Odda, Nordfjord, Kongsberg og Elverum for å nevne noen. Ikke fordi Norge ikke hadde penger – økonomi er tilsynelatende ikke en del av diskusjonen, sa Åsunn Lyngedal.

KVALITET OG STØRRELSE -Regjeringens argumentasjon var at kvaliteten ikke skulle være er god nok når pasientgrunnlaget er under 80000. Så - når kvalitet og størrelse viste seg å ikke henge så tett sammen- da var begrunnelsen at vi ikke utdanner leger som kan jobbe på små og mellomstore sykehus. Dette betyr at valgene av spesialiseringer er politikk! For å opprettholde likeverdig velferdstilbud i et land med stort areal og lite folk må det utøves politikk, sa Åsunn Lyngedal.

BREDDEKOMPETANSE -Arbeiderpartiet må sikre at vi utdanner framtidens leger med en breddekompetanse som kan bemanne både små og mellomstore sykehus. Når man bosetter seg i en by med Norges tyngst trafikkerte jernbane, i byen som har flest tunge vogntog i landsdelen og en fantastisk alpinbakke, så forventer en ikke at en fjerner innholdet i sykehuset. Jernbane og skikjøring i supert – men det gir både ulykker og beinbrudd, sa Åsunn Lyngedal.

-I Narvik krever vi akutt hjelp ved ulykker og sykdom og en mulighet til å føde i egen by. Et fødetilbud som nås raskt også når været er dårlig og veien stengt er viktig. Det er kvinnehelse i nærhet til tilbudet og i å slippe å være redd for å føde i en ambulanse. Det kan umulig være et mål å kjøre rundt på fødende kvinner! Forslagene om lokalsykehus i partiprogrammet er gode.  Arbeiderpartiet i regjering må være garantisten for at lokale sykehus er fullverdige sykehus, sa Åsunn Lyngedal

Vil føde i egen by