Landsstyremøte i Arbeiderpartiet 5-6 april 2016, Youngstorget

Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti løftet nordområdene og utvikling i nord inn i debatten om strategi.

original_1478641352_63156

Vårt prosjekt for framtida er avgjørende for Norge. Vi fikk dessverre rett når vi advarte om hva ei regjering til høyre for Høyre ville bety. På område etter område. Det er 100 grunner til at dette må stoppes.

Jeg må snakke om nordområdene i dag. Nordområdene var vårt viktigste strategiske satsingsområde, begrunnet i den geopolitiske beliggenheten, de store ressursene og klimaendringene.

Tenk hvor viktig dette var. Tenk om ikke Jonas hadde fått på plass delelinjen i Barentshavet, når vi ser hvordan Russland har oppført seg de siste par årene. Tenk hvordan situasjonen for landet hadde vært, om vi ikke hadde fått til den positive utviklingen vi har hatt i nord de siste årene. Sjømateksporten setter stadig nye rekorder. Næringslivet i nord har tro på framtida.

Men Høyre og FrP har nærmest nullet ut satsingen. De har ingen visjoner, ingen strategi, men soler seg i glansen over at de kom til dekket bord. Næringsnøytralitet er mantraet. Klassisk høyrepolitikk. Fiskeripolitikken har vi drevet dem tilbake på – foreløpig. Fylkeskommunene i nord får strammere og strammere rammer, og i Nordland må det kuttes i samferdsel i ei tid da bedrifter i vekst ber om mer kapasitet.

Arbeiderpartiet må vise vei, og løfte nordområdene fram igjen. Vi må gjennom en bred programprosess utvikle neste kapittel i denne satsingen. Jeg skal på ingen måte forskuttere noe, men tenker at dette neste kapitlet må ha noen hovedpilarer:

- Folk og samfunn, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse

- En aktiv næringspolitikk, der målet er størst mulig regional verdiskaping basert på ressursene i nord.

- Videreutvikling av infrastrukturen i nord, som grunnlag for økt verdiskaping

- Utvikling av ny kunnskap og teknologi

Og folk i nord må ha avgjørende innflytelse på utviklingen i nord.

Havet blir viktigere og viktigere, og i nord er havet enormt. Vi må løfte kunnskapen om havet – om nye store muligheter. Og vi må styrke koblingen mellom hav og land, og mellom forskning, akademia og næringsliv. Også her vi skiller vi oss fra høyrepartiene.

Deler av kysten vår er rammet av krise. Da må vi gjøre to ting. Vi må ha ei kraftfull satsing for å møte situasjonen på Vestlandet. Det regjeringen gjør er for svakt, og det treffer ikke. Og vi må løfte fram de store mulighetene langs kysten i nord inn i framtida.