Læreplass til alle

Garantert

Det er bare tre av fire elever som fullfører sin videregående opplæring i Nordland på planlagt tid. En viktig forklaring på det er at det ikke er nok læreplasser.

Vårt mål er at alle skal fullføre videregående opplæring. Nordland Arbeiderparti derfor vil innføre en læreplassgaranti.

Det skal vi få til i et partnerskap med arbeidslivet. Når du starter på en yrkesopplæring må du få muligheten til å fullføre utdanningen gjennom en læreplass. Fylkeskommunen skal sikre at det er nok skoleplasser, med godt utstyr og kompetente lærere. Arbeidslivet sin del av samfunnskontrakten er å sørge for nok læreplasser.

Nordlands nærings- og arbeidsliv trenger kompetent arbeidskraft. Det å øke andelen som både tar studieforbedrende fag, og som gjennomfører og består sin videregående opplæring, er det viktigste målet.

Fagarbeideren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Fylkeskommunens har ansvar for å utdanne fremtidens arbeidstakere. Nordland Arbeiderparti vil styrke arbeidet med at offentlige anbud brukes til å fremme et seriøst arbeidsliv, og til å skape flere læreplasser.

Opplæring på arbeidsplass