Læreplassgaranti: -Et historisk vedtak i Landsmøtet 2019

Nordland fylke har vedtatt at alle som er kvalifisert skal garanteres læreplass. Nå skal det bli nasjonal politikk, ifølge vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte. For det ble vedtatt på lørdag, enstemmig, og Nordlandsmodellen skal nå vise vei for de 8000 som hvert år står uten læreplass selv om de har gått 2 år skole med teori.

-Vi kan ikke fortsette med å utdanne ungdom til arbeidsledighet, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød. Dette er en av vår tids viktigste reformer, dette er en velferdsreform.   Nå har vi forandret Arbeiderpartiets politikk og neste steg er å forandre norsk politikk, sier Pinnerød.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og utdanningsråd Hild Marit Olsen har jobbet frem saken i fylkestinget. Nå jubler de over at dette er vedtatt på landsmøtet. Nå må vi på vegne av våre flotte ungdommer sørge for at saken blir vedtatt i Stortinget, sier de. Vi fikk saken vedtatt enstemmig i fylkestinget, nå må vi få med oss de andre partiene også på stortinget, sier de to.

Ida Pinnerød har vært en del av et nedsatt arbeidslivsutvalg som har fått vedtatt en rekke forslag, blant annet om heltid og tiltak mot sosial dumping. -Alle tiltakene vi nå har fått på plass forandrer hverdagen til det bedre for veldig mange mennesker, men i dag må jeg si at jeg er ekstra stolt av å være en del av et parti som har tatt et veldig viktig valg. Vi styrker fellesskapet gjennom å sikre enkeltmenneskers muligheter til å fullføre videregående skole og få sitt velfortjente fagbrev, avslutter Pinnerød.

læreplass