elin eide

Læreplassgarantien skal bli nasjonal poltikk!

Frafallet i videregående opplæring er stort, særlig innenfor yrkesfagene, ikke minst fordi vi har for få læreplasser. -Dette skal vi gjøre noe med.

-Arbeidsledigheten som har rammet over 200 000 arbeidsfolk treffer ikke tilfeldig. Vi vet at de uten utdanning rammes langt oftere og har en lengre vei tilbake til arbeidslivet enn andre. Grunnlaget for et godt arbeidsliv legges i skolen, sa Nordland Arbeiderpartis fylkesråd Elin D. Eide i sin tale til Arbeiderpartiets Landsmøte 2021.

Frafallet i videregående opplæring er stort, særlig innenfor yrkesfagene, ikke minst fordi vi har for få læreplasser. -Dette skal vi gjøre noe med. I Nordland innfører vi nå en læreplassgaranti for kvalifiserte søkere og hos oss går det rette veien. Langt flere får læreplass fordi Nordlandsmodellen fungerer, sier Elin D. Eide.

-Når Arbeiderpartiet vinner valget, blir læreplassgarantien nasjonal poltikk. Det fortjener ungdommene våre. Et tettere og mer forpliktende samarbeid med næringslivet er helt avgjørende. Samfunnskontrakten er en nøkkel for å få flere til å fullføre. Vi kan ikke tilby en halv utdannelse til ungdommene. Det er rett og slett urettferdig, sa Elin D. Eide.

Rett før påske kom regjeringen med Stortingsmeldingen om videregående opplæring – den såkalte fullføringsreformen. Her følger de opp målsettingen fra Granavoldenerklæringen om at ni av ti elever elev ikke skal fullføre. -Dette viser forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet. For i Arbeiderpartiet der er vi tydelig på at alle skal med. Nå er det vanlige elever sin tur, de som vil bli fagarbeidere – verdens beste. Det er det garantien skal handle om, avsluttet Elin D. Eide.