karianne

Nå er det pendlernes tur!

Champagneflaske til de aller rikeste, eller mer i lommeboken til vanlige folk – nå er det pendlernes tur!

Etter åtte år med en Høyreregjering som har økt forskjellene, så må det være vanlige folk sin tur. Arbeiderpartiet vil senke egenandelen på pendlerfradraget, slik at pendlere får mer penger igjen på skatten.

Vi må snu utviklingen i Norge. Politikk handler om å prioritere, og vi vil prioritere å gjøre hverdagen enklere for vanlige folk. Å redusere egenandelen for pendlere vil gi mer penger i lommeboka hvert eneste år.

Dette vil vi jobbe for at en ny regjering legger fram forslag om innen de første 100 dagene.

Bakgrunn Egenandelen for skattefradrag på pendlerreiser er på 23 900 kr. Ap foreslår å redusere denne til 15 000 kr.

Med regjeringens egenandel vil pendlere som bor 33km fra arbeidsstedet sitt akkurat ikke kvalifisere for pendlerfradrag. Med Arbeiderpartiets forslag vil alle som bor lenger enn 21 km fra arbeidsstedet sitt få skattefradrag for pendlingen sin, og de som bor mer enn 33 km kan få opptil 2000 kr.

Bare i Vesterålen er det 2218 personer som pendler til og fra jobb (2020 tall), og storparten av dem har mer enn 33 km til jobb. Nå er det pendlernes tur!

Smålige kutt: I åtte år har høyreregjeringen gitt skattekutt til de med mest fra før, på bekostning av vanlige folk. Høyreregjeringen har kuttet i overføringene til vanlige folk fra dag én. Kutt i barnetrygd for uføre, bort med feriepenger for arbeidsløse på dagpenger, innføring av egenandel for fysioterapi for kronisk syke, og redusert støtte til barnebriller er bare noen av de mange smålige kuttene som har finansiert skattefesten til de aller rikeste.

Mens en familie som pendler til jobben og har barn i barnehagen har fått økte utgifter, så har Norges aller rikeste fått skattekutt tilsvarende én champagneflaske hver dag.

Mer til dem som trenger det: Arbeiderpartiet mener de med de sterkeste skuldrene må bidra mer til fellesskapet. Mer skatt til dem som tåler det, betyr mer å rutte med for dem som trenger det.

Karianne B Bråthen

Stortingskandidat Nordland AP