Årsmøte 2021

Nå er det vanlige nordlendingers tur

Etter lange dager foran skjermen er et litt annerledes landsmøte i Arbeiderpartiet avsluttet. For Nordland kom det mange viktige vedtak som vil bety en forskjell for helt vanlige folk. I tillegg ble partiets nestleder, Bjørnar Selnes Skjæran gjenvalgt enstemmig. Han er også Nordland Arbeiderpartis 1. kandidat til Stortinget.

-Jeg er takknemlig for tillitten landsmøtet har vist meg. Jeg er topp motivert til å stå på for en poltikk som setter vanlige folks interesser først. Det mener jeg også programmet viser, sier Skjæran.

Det er en rekke områder som vil bygge bedre lokalsamfunn i Nordland og Nord-Norge han ønsker å fremheve.

-Vi vil skape flere arbeidsplasser i nord. Etter 8 år med høyreregjering er 400 milliarder barbert bort fra handelsoverskuddet vårt. Vi må derfor ha en ny politikk som skal sikre arbeid og verdiskaping. Vi skal øke eksporten med 50 %, ha en kraftig industrioffensiv med sterkere statlig drahjelp og vi vil stille sterkere krav om lokale ringvirkninger når det høstes av naturressursene våre. Til sist vil jeg trekke frem kravet om at alle nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.

Mona Nilsen er leder av Nordland Arbeiderparti og 2. kandidat til Stortinget, hun mener dette er et program for helse og heltid som hun gleder seg til å gå til valg på.

-Det er en storsatsing på helse og omsorg. Det er viktig for alle. Vi går inn for en heltidsreform som skal sikre at alle kvinnfolkene som jobber i omsorgsyrker skal få ei lønn å leve av og en trygg og forutsigbar jobb. Det er bra for både de ansatte og brukerne At vi skal forskriftsfeste responstid til blålysetatene er nytt og vil bety mye for folk som har litt avstand til sykehuset sitt, sier Nilsen.

Også rettferdig klimapolitikk er viktig i Nordland sier de begge.

-Vi skal halvere ferjeprisene, øke pendlerfradraget, ha en differensiert veibruksavgift så bensinprisen blir rettferdig og satse på El-fly hvor Bodø er den naturlige huben. Samtidig skal vi bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet – og vi skal begynne i Nordland først med Kystriksveien.

Mona Nilsen