Nominasjonskomiteens første listeforslag til fylkestingsvalget 2019 er klar

Nordland Arbeiderpartis nominasjonskomité har utarbeidet sitt første listeforslag til fylkesvalglisten 2019-2023. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Bodø) er foreslått på 1. plass, deretter følger Mona Nilsen (Narvik) og Bjørnar Skjæran (Lurøy).

Kommunepartienes svarfrist er 1. november til [email protected] med teksten «nominasjon» i emnefeltet.

Nominasjonsprosessen - videre behandling:

Møte i komiteen 2. november.

Endelig listeforslag sendes organisasjonen senest 9. november.

Nominasjonsmøte 25. november.

For kommentarer eller spørsmål, ring nominasjonskomitéens leder Geir Waage, telefon 909 33 590.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.