Nominasjonsprosessen

Representantskapet i Nordland Arbeiderparti har besluttet følgende prosess i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

original_1478638835_73055

Informasjon om frister i forbindelse med nominasjonsprosessen mot Stortingsvalget 2017

Forespørsel vedrørende eventuell renominasjon til de som står på dagens liste, med svarfrist 01.08.2016.

Eventuell frasigelse av renominasjon gjøres kjent for kommunepartiene i brev i august 2016, frist for utsendelse er pga ferieavvikling satt til uke 34.

Kommunepartienes innspill må meldes innen 15.09.2016 - til [email protected]

Listeforslag 1 til høring innen 01.10.2016, med svarfrist 01.11.2016

Endelig listeforslag ferdig innen 04.11.2016

Nominasjonsmøte 19.11.2016 i Bodø

Nominasjonskomiteen:

Rita Lekang, leder

Jann Arne Løvdahl, nestleder

AUF representant

Trude Hagland

Jan-Erik Arnøy

Morten Melå

Sonja Steen

Siv Anita J. Brekke

André Møller

Nominasjonskomiteens varamedlemmer:

Almar Bergli

Maria Hatten

Hans Ola Pedersen

Bård Anders Langø

AUF representant