Nordland Arbeiderpartis fylkespolitikere 2019-2021

Fylkestingsgruppen og Fylkesrådet

Nordland Arbeiderpartis fylkespolitikere 2019-2023 er fra venstre: Tomas Norvoll (fylkesrådsleder), Mona Nilsen (gruppeleder), Andreas Vestvann Johnsen, Sandra Anita Tønne, Bjørnar Skjæran, Sonja A. Steen, Knut Petter Torgersen, Rita Lekang, Simon Johnsen, Linda V. Eide, Per Christian Brennvik Jacobsen, Odd Arnold Skogsholm og Siv D. Aasvik.

Nordland Arbeiderpartis fylkespolitikere 2019-2023