Nordland Arbeiderpartis fylkesvalgliste 2019

Vedtatt i nominasjonsmøte 25. november 2018

Fra venstre: Bjørnar Skjæran, Mona Nilsen og Tomas Norvoll

Fra venstre: Bjørnar Skjæran, Mona Nilsen og Tomas Norvoll