Ida Pinnerød: -Vil ha læreplassgaranti som nasjonal politikk

Ida Pinnerød holdt sin tale på landsmøtet til Arbeiderpartiet torsdag. I sin tale la ordføreren i Bodø vekt på at vi trenger en ny nasjonal reform – en velferdsreform. 

-8000 ungdommer står hvert år uten læreplass etter 2 år med skolegang. Dette er en situasjon som er helt uakseptabel og vi i fellesskap må rydde opp. Vi kan ikke utdanne ungdommen vår til arbeidsledighet lengre, sier Pinnerød.

Nordland fylkesting vedtok i februar en læreplassgaranti for alle i fylket.

-Nordland viser vei og det er et ambisiøst vedtak som er gjort og som jeg støtter helhjertet. Nå må vi gjøre dette til en nasjonal sak og vi har store forventninger til at vi snart har en nasjonal læreplassgaranti på plass, sier Pinnerød. Videre sier hun at det er fantastisk å se hvordan mange mennesker som får læreplass får selvtilliten tilbake, får troa på framtida igjen og føler seg som en del av det store vi.

-Dette er en av våre tids store utfordringer. Det må vi gjøre noe med, og det må skje ikke bare i Nordland men i hele landet, avslutter Pinnerød.

ordfører i bodø