Nordland Arbeiderpartis liste til stortingsvalget 2017 er klar

Nominasjonsmøtet 19. november 2016 gjorde ingen endringer på listeforslaget fra nominasjonskomiteen. Det var votering om 2. plassen, der Åsunn Lyngedal ble nominert med overveldende flertall. Listen:

1. Eirik Sivertsen, Bodø (født 1971).2. Åsunn Lyngedal, Narvik (født 1968).3. Kjell-Idar Juvik, Hemnes (født 1966).4. Rita Lekang, Bodø (født 1957).5. Simon Johnsen, Vestvågøy (født 1995).6. Anette Davidsen, Hadsel (født 1993).7. Tommy Rannov Nystad, Rana (født 1967).8. Sandra Tønne, Træna (født 1994).9. Sigurd Myrvoll, Bodø (født 1962).10. Tone Moby Røreng, Vefsn (født 1971).11. Yngve Hansen, Øksnes (født 1971).12. Siv Anita Johnsen Brekke, Fauske (født 1965).13. Bård Anders Langø, Alstahaug (født 1972).14. Trude Hagland, Evenes (født 1966).15. Ali Horori, Bodø (født 1978).