Politisk plattform for fylkesrådet 2015

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Nordland er blitt enige om å danne posisjonen i det nye fylkestinget. -De fire partiene er klare for å lede Nordland videre. Nordlands egenart er viktig for oss. De store naturressursene og den måten vi har bosatt oss på henger nært sammen. Vår politikk vil bygge videre på dette, sier Nordland Arbeiderpartis leder Bjørnar Skjæran. Les hele talen om etablering av posisjonen her.

original_1478638678_5991347