Praktisk oppskrift for husbesøk

Husbesøk Bodø

Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere, og kan bidra kraftig til å øke oppslutningen og mobiliseringen rundt Arbeiderpartiet.

Husbesøk er egentlig akkurat det samme som å møte folk på stands eller i alle anledninger, og skal være både hyggelig og inspirerende for de som deltar. I tillegg skal vi være sikre på at vi går i de viktigste og riktigste områdene. Denne guiden er et verktøy for å hjelpe deg å gjøre akkurat det.

Planlegging:

1. Start med en kartlegging av områder vi kan tjene på å gå husbesøk i – hvor det er usikre og sikre Arbeiderpartivelgere.

2. Mobiliser frivillige til å delta

Gjennomføring:

3. Ta med rodekart og planlegg hvem som skal gå hvor. Sjekk gjerne opp hva som er viktig av saker i områdene du skal gå. Del ut t-skjorter, roser, verveblokker og løpesedler til de som skal gå. Uerfarne bør ikke gå alene første gang. 

4. Ha en kort introduksjon for de som har møtt opp før dere begynner å gå: 

a.)Hva kan bli de viktigste temaene de stedene dere besøker. b. )Fokuser på at man skal være positive – og snakke mer om det vi er for enn det vi er i mot. c. )Alle bør ha en personlig tilnærming når man snakker om hvorfor man stemmer AP og at man skal ha et godt humør i møte med velgere på dører. d. )Fortell gjerne en egen positiv opplevelse du har hatt på husbesøk 

5. Bruk gjerne fem minutter på å la alle øve seg på å fortelle hvorfor de stemmer Arbeiderpartiet selv, eller gjennomfør ”rollespill” om hvordan det er å gå på husbesøk 

6. Møter dere noen velgere som er veldig positive til Arbeiderpartiets politikk så kan dere prøve å verve dem og spørre om de vil være frivillige i valgkampen. 

Etter husbesøket:

 7. Avtal alltid et sted å møtes når alle er ferdige. Gjennomfør en kort debrief – hvor folk kan fortelle hva som gikk bra og dårlig, om de hadde noen positive opplevelser, og hva var folk var opptatte av i området dere gikk. Det er viktig at de som har deltatt drar derfra med en god følelse – slik at de vil delta på neste husbesøk.

 8. Husk å takke alle som har deltatt på aksjonen! Si gjerne ifra om neste mulighet til å delta på husbesøk