Programkomiteens forslag til ekstraordinært årsmøte 24.11.18

Forslag til program Nordland Arbeiderparti 2019-2023