Redaksjonskomiteens innstilling til årsmøte 2017

Her er redaksjonskomiteens innstilling.