Regional lederskolering 2022

Søknadsskjema for regional lederskolering er åpnet

Har du et tillitsverv i Arbeiderpartiet og vil utvikle deg i rollen, eller har du ambisjoner om å påta deg verv i partiet og vil lære mer om hva det vil si å ha en lederposisjon?

Nordland, Troms og Finnmark Arbeiderparti inviterer til en regional lederskolering hvor du får nyttig kunnskap om rollen som tillitsvalgt, hvor du blir utfordret og hvor du knytter nye kontakter over fylkesgrensene.

Kurset er ment for deg som har et lederverv i Arbeiderpartiet, som kommunepartileder, lagsleder, utvalgsleder i parti eller kommunestyret – eller du som har en ambisjon om å påta deg slike verv.

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom tre fylkesparti, og det er et begrenset antall plasser. Personer som ønsker å delta må derfor søke om plass.Kurset holdes i Tromsø lørdag 21. mai kl 10.00 til søndag 22. mai 2022 kl 14.00. Det forusettes at personer som søker om plass, kan delta hele kurset.

Målet med kursetÅ være leder betyr ikke at du må vite alt eller å være den som kan mest om alt. Som leder har du ansvar for å sørge for at de du er leder for får brukt sin kompetanse best mulig og til det beste for organisasjonen.

Målet med kurset er at deltakerne skal kjenne sitt ansvar som leder og å ha oversikten over hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter som ligger til rollen. Det er også et mål om at skal motiveres til å sette seg dypere inn i temaene etter kurset og at de blir viktige bidragsytere i partiarbeidet fremover.

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjon, kommentarer og spørsmål slik at du blir involverer og deltakende i kurset.

Tema i kurset1.    Grunnleggende kommunikasjonsteori og intern kommunikasjon2.    Organisatorisk drift – vedtekter, planer og organisasjon3.    Gruppeprosesser, hersketeknikker, møteledelse og voteringsregler4.    Kampanjer og valgkamp5.    Mediehåndtering og sosiale medier6.    Arbeiderpartiets verdier og ideologiske fundament7.    Ledelse i Arbeiderpartiet

Mer informasjon om søknad om plass

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom fylkespartiene i Nordland, Troms og Finnmark. Det er et begrenset antall plasser, og Nordland har åtte plasser.  

Ønsker å delta må du søke om plass. Du søker gjennom eget skjema innen onsdag 4.mai. Klikk på knappen nederst for å komme til skjemaet

Spørsmål kan rettes til [email protected]