Representantskap og ekstraordinært årsmøte Nordland Arbeiderparti

Radisson Blu Hotel, Bodø, lørdag 22. februar klokken 1000-1830.

Nordland Arbeiderpartis representantskap skal behandle uttalelser og diverse planer for 2020 og 2021. Dokumenter som er offentlig tilgjengelige blir publisert på nordland.arbeiderpartiet.no etter at styret har ferdigbehandlet sakene fredag ettermiddag.

Nordland Arbeiderpartis ekstraordinære årsmøte 2020 skal behandle to saker. Suppleringsvalg til styret, etter at Ida Pinnerød og Bjørnar Skjæran gikk ut av styret, og en vedtektsendring.

Tidsramme for lørdag 22. februar 2020:Kl 10.00-13.00 RepresentantskapKl 11.00 Forslagsfrist endring til uttalelseneKl 12.15-13.00 LunsjKl 13.00-14.00 Ekstraordinært årsmøteKl 14.10-18.30 Representantskap et fortsetterKl 18.30 Representantskapet avsluttes

Kl 20.30 Middag Radisson Blu Hotel BodøVedrørende suppleringsvalg til styret, så er valgkomiteens innstilling klar, forslaget er:Leder: Mona Nilsen, Narvik.Nestleder: Geir Olsen, Fauske.På grunn av indre endringer i styrets sammensetning blir André Møller fra Vega fast styrerepresentant. Morten Melå fra Bodø går inn på siste varaplass til styre.