Resulterer - idrett, helse og bolyst

En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Det attraktive Nordland handler om å skape opplevelser som binder sammen mennesker oggir livene våre innhold. Kultur er viktig for å skape sterkere fellesskap og bygge vår egenidentitet. Det har vært et mål for Nordland Arbeiderparti at alle skal kunne oppleve god kultur,uavhengig av bakgrunn, økonomi og status. Vi har lagt til rette for at store kulturopplevelserskal kunne oppleves på små steder i Nordland.

Vi har:

  • Har bruk om lag 200 millioner på museer i hele Nordland
  • Sikret at Narvik er Norges kandidat til Alpin-VM 2027
  • Bidratt til at Bodø kommune er prekvalifisert som europeisk kulturhovedstad i 2024

Idrett skal være sosialt utjevnede. Da må de som vokser opp i Nordland ha tilgang tilidrettshaller. Det er viktig også for folkehelsen. Vi prioriterer dette gjennom tildeling av defylkeskommunale spillemidlene.

Vi har sikret:

  • Utarbeidet en egen idrettsstrategi
  • Flerbrukshaller i flere kommuner
  • At mer av spillemidlene går til idretten i hele fylket

Tannhelsetjenesten er den eneste spesialisthelsetjenesten fylkeskommunen ansvar for. Dethar vært viktig for Nordland arbeiderparti å sikre en tannhelsetjeneste som leverer godetjeneste i hele fylket.

Vi har:

  • Sikret at alle skal få god tannhelsetjeneste gjennom fylkeskommune