Saker til ekstraordinært årsmøte 2020

Vedlagt finner du forslag til konstituering og de to sakene som ekstraordinært årsmøte 2020 skal behandle. I tillegg finner du bordplassering i møtesalen her.