Bargiidbellodat

Samepolitisk konferanse

Det kunngjøres med dette at samepolitisk konferanse 2024 avholdes i Tromsø lørdag 26. og søndag 27.oktober.

Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø.

Foreløpig saksliste:

-Program 2025-2029

-Innkomne forslag fra forumenes årsmøter

-Forslag til Arbeiderpartiets landsmøte 2025

-Organisasjonsutvalgets arbeid -Valg av samepolitisk råd

-Nominasjons av sametingspresidentkandidat og sametingsvisepresidentkandidat