Talere i Nordland fra Arbeiderpartiet 1. mai 2018

Fra Arbeiderpartiet er det i år 12 talere som dekker i alt 22 kommuner/lokale arrangement på 1. mai. Nordland Arbeiderparti oppfordrer medlemmer i kommuner der det ikke er egne arrangement om å delta hos nærmeste nabo med arrangement. Det ønskes lykke til med feiringen!

1. mai