Trikk, truck og traktor

Bjørnar Skjærans tale til Arbeiderpartiets Landsmøte

Bjørnar Skjæran tok Landsmøtet med storm:

«Norge har verdens mest moderne distrikter,og vi er et land med små forskjeller. Både mellom folk og mellom byen og bygda. Begge deler er resultater av sosialdemokratisk politikk gjennom trekvart århundre. Men nå øker de sosiale forskjellene. Og distriktene tappes for ungdom og arbeidsplasser. Denne utviklingen er vi samlet for å snu.»

Det sa den foreslåtte nestlederen Bjørnar Skjæran til Arbeiderpartiet landsmøte.

Lenke til You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=GV9nVx6U5qg 

Les hele talen her:

Kjære landsmøte!Norge har verdens mest moderne distrikter,og vi er et land med små forskjeller.Både mellom folk og mellom byen og bygda.Begge deler er resultater av sosialdemokratisk politikkgjennom trekvart århundre.

Men nå øker de sosiale forskjellene.Og distriktene tappes for ungdom og arbeidsplasser.Denne utviklingen er vi samlet for å snu.

Regjeringens fremste politiske grep er skattekutt.Dette utarmer velferdssamfunnet.

Jeg vet hva våre ordførere står i,Da jeg ble folkevalgt i 1987, heime i Lurøy,måtte vi håndtere enorme kuttfordi høyreregjeringen gjorde nøyaktig det sammeda som nå.

Og da jeg ble fylkespolitiker i 2015,ga regjeringen Solberg Nordland det største kuttetnoen fylkeskommune i norsk historie har fått i fanget.

En distriktskommune og et distriktsfylke.Modernisering og effektiviseringer ordene regjeringen bruker.Eg har ord som passer bedre,men som ikke passer her.

Arbeiderpartiets og fagbevegelsens politiske prosjekt harvært og erå gi helt vanlige folk muligheter til å leve gode liv.Både på arbeid og heime.Uavhengig av hvem foreldrene våre er og hvor vi bor.

Vi skal være partiet for utvikling,for verdiskaping, for industribygging, for rettferdig fordeling,og for at vi kan være verdens beste land å bo i – i hele landet.

Det gamle slagordet vårt fra 1933 er derfor like aktuelt i dag.“By og land hand i hand”.

Det er denne politikken som har gitt oss industribåde i Grenland og på Helgeland.Som har skapt både havbrukseventyr og oljeeventyrsom gir oss milliarder til helse, skole og eldreomsorg.

Vet dere hva Høyres slagord var i ’33?«Det er dine penger socialistene flotter sig med».

Ja! Vi skal flotte oss med å ha en politikksom gjør det like godt å levepå Kollsnes og på Finnsnes, på Nordstrand og på Nordkapp.For det er en politikk for både by og land,for både el-sykler og kraftkommuner,for både trikk, truck og traktor som er vårt grunnsyn.Som gjør at vi kan skape for å deleslik at de som kommer etter oss kan levei et levende land, og en levelig verden.

Og det er disse verdiene som gjørat alle som over de siste årenehar dømt Arbeiderpartiet nord og ned,skal få et de i seg igjen,kommune for kommune.Valg for valg.

skjæran