Resultater – kollektiv, klima og miljø

bile hav utsikt bodø

Det å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tidsstørste mulighet og utfordring. Nordland Arbeiderparti har vært opptatt av atklimaproblemene ikke er noe som skal løses av noen andre til en annen tid. Kommunene ogfylkeskommunene er helt avgjørende i utviklingen av klima- og miljøpolitikken. Det offentligeskal bidra til kutt, og samtidig legge til rette for at hver og en av oss kan ta klimavennligevalg.

Vi har sikret:

  • Null- og lavutslippsferger på fylkeveg 17
  • At Bodø blir en av Norges første elbuss-byer
  • 2 nye miljøvennlige Nordlandsekspresser
  • Styrket miljøkravene i våre anbud

Nordland er et verdiskapingsfylke. For Nordland Arbeiderparti er det viktig å ha infrastruktursom legger til rette for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping. Fylkesvegene er viktige forfolk og næringsliv. Det er grunnen til at vi prioriterer en ekstra milliard til fylkesvegene iNordland de neste årene. Vi bygger Nordland.

Vi har:

  • Sikret en ekstra milliard til utbedring av fylkesvegene
  • Fått på plass to nye Nordlandsekspresser
  • Bidratt til at Ofotbanen er en del av EUs kjernenettverk i TEN-T
  • Videreutviklet den nordnorske strategien «Fra Kyst til marked»
  • Arbeidet for å videreutvikle Nordlandsbanen