Knut Petter Torgersen
Listekandidat for Nordland Arbeiderparti til Fylkestinget
Listekandidat for Vefsn Arbeiderparti til Vefsn kommunestyre.

Trygg styring og trygg økonomisk forvaltning.

Oppgavene løses best i fellesskap.

Politikk handler først og fremst om prioriteringer innenfor gitte økonomiske rammer.

– Knut Petter Torgersen

Det er felleskapet som sikrer selve fundamentet for en velfungerende eldreomsorg, helsevesen, skole, samferdsel og kultur. I en tid der samfunnets utfordringer er mange og komplekse, er det avgjørende å forstå at utviklingen av samfunnet ikke hviler på enkeltstående tiltak, men snarere en kombinasjon av handlinger som til sammen bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og kvalitetssikrede tjenester. For å realisere dette må kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå arbeide sammen.

Politikk handler først og fremst om prioriteringer innenfor gitte økonomiske rammer. Det blir derfor bemerkelsesverdig å se Nordland Høyre argumentere for "mer", mer av alt, samtidig som de hevder at Nordland fylkeskommune "sylter" ned midler i fond. De påstår at fylkeskommunen er rik, og likevel unnlater å benytte ressursene til å utvikle Nordlandsamfunnet.

Selv om det er sant at det opprettes fond, deler Høyre ikke hele bildet. Store summer tas også ut av disse fondene for å utvikle Nordland. Nye videregående skoler blir oppført, som i Mosjøen og snart i Narvik. Skoler som Bodø videregående skole, Polarsirkelen videregående skole, og videregående skoler i både Vest og Øst Lofoten har allerede blitt realisert. Veiprosjekter og forbedret veivedlikehold bidrar også betydelig til en positiv samfunnsutvikling i Nordland.

Midler er også satt av til kulturinstitusjoner som Helgeland museum, Skrei i Lofoten, og The Whale på Andøya – lignende prosjekter som da vi var med på etableringen av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Nordland fylkeskommune er engasjert i en rekke næringsprosjekter over hele regionen. Dette er resultater av langsiktig økonomisk planlegging, effektiv økonomisk styring og kompetent ledelse.

Men vi når ikke våre mål alene. Samarbeid med regjeringen og Stortinget er avgjørende. Dette har blitt lettere med den nåværende regjeringen. Inntektene til fylkeskommuner og kommuner har økt etter regjeringsskiftet. Regjeringen har også vært en viktig aktør i å bidra til en positiv samfunnsutvikling i Nordland, eksempelvis gjennom gratis ferjer som reduserer kostnader for innbyggere og næringsliv, samt lavere flypriser.

Høyre ønsker "mer" av alt, men det er viktig å huske at Høyre er avhengig av statens inntekter. Tidligere ble modellen for inntektsfordelingen til fylkene endret av Erna Solberg, noe som reduserte Nordlands inntekter med 500 millioner kroner. I Høyres forslag til revidert statsbudsjett i juni foreslår de å ytterligere redusere inntektene med 1 milliard til fylkene og gjeninnføre billettpriser på ferjene.

Så, "mer av alt" blir plutselig mer problematisk. Høyre stiller til valg med slagordet "det er på tide med endring," men endring til hva?Dette forblir uklart.

Knut Petter Torgersen

Listekandidat for Nordland Arbeiderparti til Fylkestinget

Listekandidat for Vefsn Arbeiderparti til Vefsn kommunestyre.