Uttalelser fra Nordland Arbeiderpartis representantskap 22. februar 2020