Uttalelser fra Nordland Arbeiderpartis representantskap

Her finner du uttalelsene vedtatt av Nordland Arbeiderpartis representantskap 20. november 2016: "Uakseptabel svekkelse av FOT-rutene", "Vi trenger et sterkt forsvar i nord", "Et likeverdig helsetilbud", "Ny nasjonal satsing i nordområdene " og "Likeverdig behandling for hjertepasienter".