Banner Tomas Norvoll

Vår politikk

Vårt fylkesvalgprogram for 2019-2023

Kjære Nordlending!

Vi har mye å være stolte av. Nordland er et fylke som har gode forutsetninger for å bygge videre på i fremtiden.  Dette ønsker vi å gjøre ved å prioritere sterke fellesskap fremfor skattekutt til de med mest fra før. Vi vil bygge sterke byer og distrikt i hele fylket og vil ta i bruk alle ressurser for å skape vekst og arbeidsplasser gjennom det grønne skiftet.

Vi vil garantere læreplass til alle som er kvalifisert. Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at vi utdanner ungdommer til ledighet. Vi trenger mange fagarbeidere i årene som kommer, og vi vil garantere alle som begynner et yrkesfagsløp en læreplass. Det er bra for bedriftene, for ungdommene og for Nordland. 

FylkesvegløftArbeiderpartiet vil bruke en milliard kroner ekstra på fylkesvegene neste periode. Gode, trygge veier er viktig for både næringsliv og befolkning, og gir bedre mulighet til å drive lønnsomme og gode arbeidsplasser.

Arbeid til alle er jobb nr enVi vil ha en offensiv næringspolitikk hvor vi bruker naturressursene, ikke verner dem. Vi vil skape nye og bærekraftige arbeidsplasser i hele Nordland.

 Skolemat for bedre læringUngdommer som får sunn, god mat lærer bedre. Derfor skal Arbeiderpartiet utvide ordningen med skolemat på alle de videregående skolene våre.

Utslippsfrie ferjer, hurtigbåter og busserNår nye ferjer, hurtigbåter og busser skal anskaffes, så skal de være lav- eller utslippsfrie. Det skal være vårt viktigste bidrag til å nå klimamålene i Parisavtalen.

Et seriøst arbeidsliv med faste, hele stillingerArbeiderpartiet vil sørge for faste, hele stillinger og seriøst arbeidsliv. Det skal vi gjøre både som arbeidsgiver når vi styrer, når vi kan bruke innkjøpsmakten til å bekjempe sosial dumping, ved å stille strenge miljøkrav og ved å presse fram flere læreplasser.