Vedtatte uttalelser fra Nordland Arbeiderpartis årsmøte 2017

Uttalelsene kan bli oppdatert etter "språkvask".