karianne

Vesterålen som Bærekraftig reiselivsdestinasjon også etter pandemien

Yes! Vi har fått merket bærekraftig reisemål i Vesterålen – et merke som henger høyt – men har vi et vertskap til å ta imot gjestene også etter pandemien? Og er vi klar til å implementere den gode reiselivsstrategien Visit Norway har lagt fram?

I senere tid har vi lest i media, bla. i blv.no av 9. mai, at Visit Vesterålen gjennom beinhard jobbing har fått merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at Vesterålen over tid skal fokusere på økt bærekraft.

Jubelen sto i taket da nyheten ankom, skriver Anna Hultgren, prosjektleder i Egga Utvikling og prosjektleder for merket for bærekraftig reisemål i Vesterålen. Samtidig leser jeg en bekymring – en bekymring for om vi har et vertskap til å ta imot og jobbe med bærekraftsmålene også etter pandemien. Og jeg deler samme bekymring.

Anna frir i innlegget sitt til lokalbefolkningen. Jeg frir til Regjering og Storting!

Nå må det tiltak på plass som ivaretar denne verdifulle næringen vår!

Dette er næringen for kvinnearbeidsplasser, for et mangfold lokalt i vårt samfunn, for bolyst…

Arbeiderpartier er i alle fall klar på å ta ansvar.  

Næringen har blitt hardt rammet av koronapandemien, og kommer til å trenge støtte til å bygge opp igjen også etter at smitteverntiltakene er borte. Det gir samtidig mulighet til å videreutvikle Nord-Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon i verdensklasse.

Vi vil blant annet stille opp med målrettede og langsiktige tiltak til de økonomiske konsekvensene av pandemien er bekjempet.

Visit Norway har nylig lagt fram en strategi for norsk reiseliv. Da må Regjering og Storting ta ansvar.

Arbeiderpartiet vil utarbeide en egen næringsstrategi for reiselivet i nordområdene der bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser og verdiskapning er i fokus. Vi vil sikre god besøksforvaltning gjennom at kommunene kan investere i tiltak som tilrettelegger for turister og kan ta betalt for dette gjennom besøksbidrag. Det er bærekraft i praksis!

Bærekraftighet handler også om en bærekraftig økonomi – uten dette har vi ingen næring å snakke om.