Mona Nilsen

Vi har en fattigdomskrise – det er arven etter Erna!

Samtidig som høyreregjeringen gjennom 8 år har bydd på skattefest for de rikeste, har andelen barn som lever i fattigdom i Norge økt. Tallene fra 2019 viste at 115 000 barn lever i vedvarende lavinntekt. Koronapandemien har forsterket de sosiale forskjellene og situasjonen har blitt verre.

Norge skal være et land med en velferdsstat som hjelper dem som trenger det. Barna skal få en oppvekst å leve videre på, syke og skadde skal få den behandlingen de trenger og vi skal ha et godt og trygt arbeidsliv. Det koster, da må man velge hva man skal prioritere.

Høyres gode venner har tjent millioner på borgerlig regjering. Samtidig har vanlige folk fått kjenne på medaljens bakside av regjeringens skattekutt til de som allerede har mest fra før.

I mai ga Wegard Harsvik ut boken «Arven etter Erna», som oppsummerer regjeringens kuttliste på 43 milliarder kroner. Regjeringen ble enige om kutt tilsvarende hele 5,7 milliarder for 2020 alene.

Kutt i støtte for barn som trenger tannregulering eller briller. Innstramming i behovsprøvd barnetillegg for uføre. Skattelegging av overgangsstønad for enslige forsørgere. Innføring av egenandel for fysioterapi for alvorlig syke. Kutt i AAP, økte avgifter og fjerning av feriepenger på dagpenger. Dette er bare noen eksempler på regjeringens kutt de siste årene.

Hva blir resultatet? For dem som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, er det blitt enda verre. Vi har regjeringspartier som snakker så varmt om familiepolitikk, men politikken de så stolt fører viser det stikk motsatte.

For det er nettopp dette velferdsstaten vår handler om – utjevne de sosiale forskjellene og gi alle muligheten til en enklere og bedre hverdag. Det koster penger, men vi har råd til det. Det handler om hva man velger å prioritere. Vi vil heller styrke velferdsstaten og tjenestene, enn å gi landets rikeste skattekutt til en prislapp på over 50 milliarder.

Høyreregjeringens usosiale kutt skal fjernes, dersom vi vinner høstens valg. Vi går til valg på å allerede de første 100 dagene gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige. Vi skal forbedre ordningen med brillestøtte for barn. Vi skal sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

Det betyr noe hvem som bestemmer. Arbeiderpartiet i regjeringen setter enkeltmennesket i fokus, med en sterk velferdsstat som grunnmur. Godt valg!Mona Nilsen2.kandidat for Nordland Arbeiderparti