Øystein

Vi må ikke svekke fellesskapet!

Det er på tide at vi prioriterer det viktigste i folks liv først og de som trenger felleskapet mest. Sammen kan vi i Norge gjøre store og fantastiske ting. Vi kan skape verdens beste velferd, sikre alle en trygg jobb og sørge for at ingen faller utenfor samfunnet samtidig som vi tar kampen for et bedre klima. Men da må vi alle bidra, også de sterkeste i et felleskap. De som har mest må bidra mest, og det er et gode og den beste forsikringen for at man får leve i et trygt og godt samfunn med tillit og samhold. For det betyr noe for oss alle hvordan det går med naboen og andre i vårt samfunn.

Vi har hatt åtte år med en høyreregjering som ikke har tatt kampen mot økende forskjeller. Når de rikeste får store skattekutt svekkes tilliten mellom folk. Når de som har råd betaler seg fram i helsekøen styrker vi ikke felleskapet. Og når flere og flere ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig øker forskjellene i samfunnet.Vi trenger en ny regjering med nye prioriteringer. Nå må det være vanlige folk sin tur. Vi må styrke fellesskapet og ta kampen mot økende forskjeller. Bygge en bedre velferd for alle som sikrer oss når krisen inntreffer. Skape arbeidsplasser slik at flere kommer inn i arbeidslivet og får bidra. Og ta kampen for et klima som fremtidige generasjoner kan leve med. 13. september kan du være med å velge hva som skal være det viktigste.