Styremedlem

Silje Nordgård

Silje Nordgård

Bli bedre kjent med Silje Nordgård:

Silje Nordgård, leder av Gildeskål Arebiderparti

Roller:

Leder, Gildeskål Arbeiderparti

Kommunestyrerepresentant

Formannskapsmedlem

Opposisjonsrepresentant, Salten Regionråd

Leder, kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti

Styremedlem, Nordland Arbeiderparti