Representant

Marianne Johansen

Marianne Johansen

Medlem i transportkomiteen.

Engasjert fotballtrener for jentefotball. Glad i fjellturer og fisking.
Arbeidserfaring: Laboratorie- og kvalitetsarbeid innen sykehus og prosessindustri. Pedagog, rådgiver og planleggingsinspektør i videregående skole. Jobber nå som kvalitetsleder innen settefiskproduksjon ved Helgeland Smolt AS.
Hjertesaker: Gode oppvekstvillkår for barn og unge gode. Gode utdanningstilbud og fritidstilbud er viktig for å motvirke utenforskap. Næringsutvikling, samferdsel og samfunnsbygging er avgjørende for å snu den negative befolkningsutviklingen i Nord-Norge.