Fylkestingskandidat

Marianne Johansen

Marianne Johansen

Samboer, to barn og bor på Ørnes. Planinspektør og adjunkt i videregående skole.
Hjertesaker: Oppvekst og utdanning