Fylkestingskandidat

Hilde Sprækenhus

Hilde Sprækenhus

Representant i kommunestyret fra 2011. Representant i formannskap og varaordfører fra 2015.