Fylkestingskandidat

Tor-Inge Hoaas

Rådgiver
Født 1957

Tor-Inge Hoaas

Tor Inge sine hjertesaker


ETT TRYGT OG GODT ARBEIDSLIV
Troms og Finnmark fylke skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver. Det skal være attraktivt og morsomt å arbeide i Troms og Finnmark. Som en betydelig aktør i kjøp av varer, tjenester og ved anbudsutlysning skal det stilles krav om dokumentasjon på skikkelige lønns- og arbeidsvilkår samt gode lærlingeordninger.


FISKERI OG HAVBRUK
Havet har til alle tider vært et «spisskammer» og gitt arbeidsplasser til svært mange i Finnmark og Troms. Vi har nær tilgang til ressurser og rent hav som mange bare kan drømme om. Slik vil jeg fortsatt det skal være der ressursene kommer innbyggerne i Troms og Finnmark til gode under politisk styring og bærekraftig utvikling.


SAMFERDSEL
Dersom kysten i Finnmark og Troms skal kunne levere sine sjømat produkter på en trygg, rask og effektiv måte må våre fylkesveier forsterkes og oppgraderes betydelig for å møte stadig økende etterspørsel av sjømat som sikrer rask tilgang til markedet.