Fylkestingskandidat

Tor-Inge Hoaas

Rådgiver
Født 1957

Tor-Inge Hoaas

Har vært politisk aktiv i Troms og Finnmark for Arbeiderpartiet gjennom sitt arbeid i fagbevegelsen. Vært representant i kommunestyret Alta og Tromsø, samt representant fylkestinget Troms/Finnmark. Hjertesaker: Fiske og havbruk.